Наши проекты:

Про знаменитості

Володимир Васильович Тугай: біографія


Володимир Васильович Тугай біографія, фото, розповіді - білоруський історик
-

білоруський історик

Біографія

У 1976 р. закінчив історичний факультет Мінського державного педагогічного інституту ім. А. М. Горького. Пізніше навчався в аспірантурі МГПИ ім. А. М. Горького (1978-1981).

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Зростання творчої та трудової активності робітників радгоспів УРСР (1966-1975 рр..)» (Наук. кер. - Професор У . М. Фомін). У 2003 р. захистив докторську дисертацію «Латишскі етнас у сацияльна-еканамічним І культурним жицці Беларусі (XIX - перша палового XX ст.)». Доцент (1988). Професор (2004). Служив в Радянській Армії (1969-1971).

Секретар комітету комсомолу (1976-1982), заст. декана історичного факультету (1982-1988), секретар парткому (1988-1991) МГПИ ім. А. М. Горького.

Декан історичного факультету (1991-2005), з 2005 р. - завідувач кафедрою історії стародавніх цивілізацій і середньовіччя історичного факультету Білоруського державного педагогічного університету ім. М. Танка.

Нагороди

Нагороджений медалями «За трудову відзнаку», «Франциска Скорини», знаком «Видатнік народнай асвети», почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР, почесними грамотами Ради Міністрів Республіки Білорусь.

Наукові інтереси

етнічна історія, етнокультурні процеси в Європі.

Основні публікації

 • Латишскія хутари ў Беларусі / / Беларускі гістарични Часопис. - 2002. - № 1;
 • Сусветная гістория XIX-XX стст.: Вучеб. дапам. для 11-га кл. - Мн., 1996 (у сааўт .);
 • Латишскі етнас у сацияльна-еканамічним І культурним жицці Беларусі. - Мн., 2003;
 • Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посіб. для 9-го кл. - Мн., 1998 (у співавт .);
 • Сацияльна-еканамічнае развіцце Віцебскай Латгаліі ў інший палового XIX - пачатку XX ст. / / Гістория: праблеми викладання. - 2001. - № 4;
 • Всесвітня історія новітнього часу (1945-2002 рр.).: Експеримент. навч. для 10-го кл. - Мн., 2003 (у співавт .);
 • Сусветная гістория навейшага годині 1945-2005 рр..: Учеб. для 10-га кл. - Мн., 2006 (у сааўт .);
 • Латишів на Беларусі. - Мн., 1999;
 • «райхсдойче» у лавах білоруських партизанів (1941-1944 рр.). / / Гістория: праблеми викладання. - 2005. - № 4
 • «фольксдойче» в Білорусі (1941-1944) / / Славянскі світло: мінулае І сучаснасць: Материяли респ.навук.канф.: У 3 ч.-Ч.2 .- Мн., 2004
 • Арганізация сістеми адукациі І асветніцкая дзейнасць улад у Віцебскай Латгаліі (канец XVIII-XIX ст.) / / Весці БДПУ Ім'я М. Танка. - 2002. - № 2
 • Стародавні германці: Середні століття: Учеб. посіб. для вузів. - Мн., 2006;
 • Вялікая Айчинная вайну ў лісі латишоў / / Білорусь І Германія: гістория І сучаснасць: Материяли міжнар.навук.канф., Мінск, 13 травня 2005 р. - Мн., 2005.
 • Сусветная гістория навейшага годині: Вучеб. дапам. для 9-га кл. - Мн., 2003 (у сааўт .);

Комментарии

Сайт: Википедия