Наши проекты:

Про знаменитості

Євстафій Піевіч Тишкевич: біографія


Євстафій Піевіч Тишкевич біографія, фото, розповіді - граф, представник роду Тишкевичів
-

граф, представник роду Тишкевичів

Біографія

Молодший брат Костянтина Тишкевича. Народився в Логойськ. З 1824 року навчався у Віленській гімназії. Перервавши навчання у Вільні, закінчив гімназію в 1831 році в Мінську. У 1831-1835 роках перебував у Москві. Жив у Вільно в 1835-1865 роках. Цікавився археологією, з 1837 року проводив розкопки курганів у Віленській і Мінської губерніях, колекціонував предмети старовини; видавець стародавніх рукописів і автор книг і статей з археології та статистики (як вона розумілася в XIX столітті, тобто як вивчення і опис особливостей народного побуту і занять різних груп населення, фактично етнографія).

У 1830-1840-х роках висловлював задуми створити вчене суспільство і музей. Ідея втілилася в 1855 зі створенням Музею старожитностей і Тимчасової археологічної комісії. Був її головою і піклувальником музею. Основу музею склали його колекції - понад 2000 предметів старовини (кам'яні молоти, язичницькі ідоли, старовинна зброя і т. п.), бібліотека в 3000 томів, 3000 монет і медалей, понад 1000 гравюр, географічних карт, мідних гравірованих дощок і т. д ., 7000 томів зі скасованих римсько-католицьких монастирів, «придбання яких варто було йому двадцятирічних праць і значної частини стану» (П. В. Кукольник).

C 1865 жив у біржах, освоїв литовську мову, збирав фольклор, етнографічний матеріал, проводив археологічні розкопки. Помер у Вільні. Похований на цвинтарі Росса.

Праці

  • Rzut oka na ?r?d?a archeologii krajowej, czyli opisanie niekt?rych zabytk?w staro?ytno?ci odkrytych w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego. Wilno, 1842
  • Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiot?w sztuk i rzemios? w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej. Wilno, 1850
  • ?r?d?a do dziej?w Kurlandii i Semigalii ... (1870)
  • Listy o Szwecji. T. 1-2. 1846

Комментарии

Сайт: Википедия