:

: • ? Ingiz Abdullayev .Yaln? z? z? m? z? nk? l? r: Roman. - Bak?:?? Raq, 2007. - 206 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Manyak? N idrak?: Roman. - Bak?: UniPrint, 2008. - 200 . - 200 . - ISBN 978-9952-440-31-7
 • ? Ingiz Abdullayev.M? H? Bb? Tv? nifr? tin zirv? si: Roman. - Bak?:?? Raq, 2009. - 240 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.M? Nim g? Z? L alibim: Roman. - Bak?: Nurlan, 2006. - 165 . - 300 .
 • ? Ingiz Abdullayev.M? H?? R aya?? Nda: Roman. - Bak?:?? Raq, 2005. - . I. - 200 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Al? A?? N? Slubu: Roman. - Bak?:?? Raq, 2005. - 240 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Ged? Rg? Lm? Z: Roman. - Bak?: Nurlan, 2008. - 359 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Quba kapri?? Iosu: Roman. - Bak?: Nurlar NPM, 2008. - 224 . - 2000 . - ISBN 978-9952-450-01-9
 • ? Ingiz Abdullayev.Bir toy? Hvalat?: Hekay? / / "Kaspi-? D? Biyyat". - Bak?: 2010. - 29. - . 15, 21.
 • ? Ingiz Abdullayev.? Fsan? Y? ? Evrilm? haqq?: Roman. - Bak?: Xatun lyus, 2010. - 172 . - 1000 . - ISBN 978-9952-210-44-6
 • ? Ingiz Abdullayev.Xammurapi m? C? Ll? Si: Roman. - Bak?: UniPrint, 2009. - 204 . - 800 . - ISBN 978-9952-440-45-4
 • ? Ingiz Abdullayev.Etiraflar vadisi: Roman. - Bak?:?? Raq, 2009. - 280 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Pay? Z madriqal?: Roman. - Bak?: Yurd, 2005. - 152 . - 200 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Kandaqardan agent: Roman. - Bak?: 2010. - 320 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Bir? Mman nifr? T: Povest. - Bak?:?? Raq, 2004. - 144 . - 500 .
 • ? .?? : . - : , 1997. - 304 . - 500 .
 • ? . ? ? ? : . - : , 1993. - 256 . - 9000 .
 • ? Ingiz Abdullayev.P? Ri bus? Si: Povest. - Bak?: Na?? L evi, 2007. - 72 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.M? H?? R aya?? Nda: Roman. - Bak?:?? Raq, 2005. - . II. - 184 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.M? Q? Dd? S olmaq ist? Yi: Roman. - Bak?: Adilo? Lu, 2004. - 278 . - 1000 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Allah? Nt? R? Find?: Roman. - Bak?:?? Raq, 2003. - 160 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Unudulmu? r? ya: Roman. - Bak?:?? Raq, 2006. - 216 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.G? Ym? L? Kl? R: Roman. - Bak?:?? Raq, 2009. - 328 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Veneran? N ikinci d? F? h? yata g? lm? si: Roman. - Bak?: 2010. - 304 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Qisas? N? L?? S?: Roman. - Bak?:?? Raq, 2008. - 320 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Monte-Mario t? P? Sind? ? L? M: Roman. - Bak?:?? Raq, 2005. - 160 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.? Nc? variant: Roman. - Bak?: Nurlan, 2007. - 272 . - 900 .
 • ? .? ? ? : . - : ? ? , 2001. - 352 . - 3000 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Manipulyator. ?? pay? z g? n?: Roman. - Bak?: UniPrint, 2009. - 180 . - 2000 . - ISBN 978-9952-440-46-1
 • ? Ingiz Abdullayev.D? Y???? N? N yolu: Roman. - Bak?:?? Raq, 2007. - 304 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Saturnun t? Vb? Si: Roman. - Bak?: Nurlar, 2010. - 216 . - 1000 . - ISBN 978-9952-450-62-2
 • ? Ingiz Abdullayev.Paralel h? Yat: Roman. - Bak?: 2010. - 304 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Qatil? N Qran-pri: Roman. - Bak?: Kitab Klubu, 2007. - 304 . - 500 . - ISBN 978-9952-8087-3-5
 • ? Ingiz Abdullayev.Ba? Dadl? ? Laq? L? Ndirici: Roman. - Bak?:?? Raq, 2006. - 216 . - 500 .
 • ? Ingiz Abdullayev.Centlmen s? Vd? L?? M? Si: Roman. - Bak?:?? Raq, 2009. - 352 . - 500 .
: