Наши проекты:

Про знаменитості

Вавилов Микола Іванович: биография


Нагороди Вавілова

 • 1926 рік - Премія імені В. І. Леніна -за працю «Центри походження культурних рослин»
 • 1925 рік - Велика срібна медаль імені М. М. Пржевальського Російського географічного товариства;
 • 1940 рік - Велика золота медаль ВСХВ -За роботи в галузі селекції та насінництва.

Основні роботи Вавілова

Статті та доповіді

 • Вавілов Н. І.Світові ресурси хлібних злаків, зернових, бобових, льону та їх використання в селекції. Досвід агроекологічного огляду найважливіших польових культур. М.; Л.: Вид-во АН СРСР, 1957. 463 с.
 • Вавілов Н. І.Вільям Бетсон. Пам'яті вчителя / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1925. Т. 15. № 5. С. 513-520.
 • Вавілов Н. І.Современния завдання сільськогосподарського рослинництва / / З.-х. Вісник Південного Сходу. 1917. № 19/21. С. 3-10.
 • Вавілов Н. І.Гібрид звичайної пшениці (Triticum vulgare Vill.) З однозернянка (Triticum monococcum L.) / / Праці Бюро по прикладній ботаніці, 1913. Т. 6, № 1. С. 1-13.
 • Вавілов Н. І.Організатор перемог північного землеробства / / Бюл. ВАСГНІЛ. 1935. № 1. С. 3-4.
 • Вавілов Н. І. Великі землеробські культури доколумбової Америки та їх взаємини / / Изв. Всесоюзного географічного товариства, 1939, № 10
 • Вавілов Н. І.Роль радянської науки у вивченні проблеми походження домашніх тварин. / / Проблема походження домашніх тварин. Вип. I. Праці наради за походженням домашніх тварин, що відбувся за Лабораторії генетики АН СРСР 23-25 ??березня 1932 Л., 1933. С. 5-12.
 • Вавілов Н. І., Кузнєцова Є. С.Про генетичну природу озимих та ярих рослин / / Изв. агроном. фак. Саратовського ун-ту, 1921. Вип. 1. С. 1-25.
 • Вавілов Н. І.Географічна мінливість рослин / / Наукове слово. 1928. № 1. C. 23-33.
 • Вавілов Н. І.Світові центри сортових багатств (генів) культурних рослин / / Изв. ГІОА. 1927. Т. 5. № 5. С. 339-351.
 • Вавілов Н. І.Ізбр. тр.: У 5 т. Т. 3. Проблеми географії, філогенії та селекції пшениці та жита. Рослинні ресурси та питання систематики культурних рослин. М.; Л.: Наука, 1962. С. 492-503.
 • Вавілов Н. І.Проблема нових культур / / Соц. рослинництво. 1932. № 1. С. 23-47. (Тр. по прикл. Ботан., Генет. Та селекції. Серія А).
 • Вавілов Н. І.Привіт Всесоюзного з'їзду по генетиці, селекції та насінництва / / Ленінград. Правда. 1929. 10 січня.
 • Вавілов Н. І., Якушкіна О. В.До філогенезі пшениць. Гибридологический аналіз виду Triticum persicum Vav. і междувідовая гібридизація у пшениць / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1925. Т. 15. Вип. 1. С. 3-159.
 • Вавілов Н. І.Селекція стійких сортів як основний метод боротьби з іржею / / Іржа зернових культур: Роботи I Всесоюз. конф. по боротьбі з іржею зернових культур. М., 1938. - С. 3-20.
 • Вавілов Н. І.Агрономічна секція Британської наукової асоціації в 1913 р. / / Вісник сільського господарства. 1913. № 41. С. 10-14.
 • Вавілов Н. І.Вчення про імунітет рослин до інфекційних захворювань (Стосовно до запитів селекції) / / Теоретичні основи селекції рослин. Т. 1. - М.-Л., 1935
 • Вавілов Н. І.Імунітет рослин до інфекційних захворювань. - М.: Тип. Рябушинських, 1919. 240 с. (Ізв. Петро. С.-г. акад., 1918. Вип. 1-4).
 • Вавілов Н. І.Реконструкція с.-г. науки в СРСР / / Правда. 1931. 10 квітня.
 • Вавілов Н. І.Західний Китай, Корея, Японія, острів Формоза / / Людина і природа. 1930. № 2. С. 39-40.
 • Вавілов Н. І.Матеріали до питання про стійкість хлібних злаків проти паразитичних грибів / / Тр. Селекційної станції при Московському сільськогосподарському інституті. М., 1913. Вип. 1. С. 5-89.
 • Вавілов Н. І.Роль Центральної Азії в походженні культурних рослин / / Тр. по прикл. ботан., генет. і селекції. 1931. Т. 26. Вип. 3. С. 3-44.
 • Вавілов Н. І.Дикі родичі плодових дерев Азіатської частини СРСР і Кавказу і проблема походження плодових дерев / / Тр. по прикл. ботан., генет. і селекції. 1931. Т. 26. Вип. 3. С. 85-107.
 • Вавілов Н. І.Ізбр. тр.: У 5 т. Т. 5. Проблеми походження, географії, генетики, селекції рослин і агрономії. М.: Наука, 1965. С. 462-473.
 • Вавілов Н. І.Вчення про походження культурних рослин після Дарвіна: (доповідь на Дарвен. Сесії АН СРСР. 28 листопада. 1939 р.) / / Рад. наука. 1940. № 2. С. 55-75.
 • Вавілов Н. І.Закон гомологічних рядів в спадковій мінливості / / Сільське і лісове господарство. 1921. № 1-3. С. 84-99
 • Вавілов Н. І.Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості. Доповідь на 3-му Всеросійському селекційному з'їзді в м. Саратові 4 червня 1920 Саратов: Губполіграфотдел, 1920. 16 с.
 • Вавілов Н. І.Генетика і ея ставлення до агрономії / / Звіт Голицинских жіночих сільськогосподарських курсів за 1911 рік по господарській і за 1911/12 навчальний рік з навчальної частини . М., 1912. С. 77-87.
 • Vavilov N. I.The law of homologous series in variation / / J. Genet. 1922. V. 12. № 1. P. 47-89.
 • Вавілов Н. І.Про східних центри походження культурних рослин / / Новий схід. 1924. № 6. С. 291-305.
 • Вавілов Н. І.Пам'яті В. І. Ковалевського / / Природа. 1935. № 1. С. 88-89.
 • Вавілов Н. І.Значення міжвидової і міжродової гібридизації в селекції і еволюції / / Изв. АН CCCP. Сер. біол. 1938. № 3. С. 543-563.
 • Вавілов Н. І.Про походження культурного жита / / Тр. Бюро з прикл. ботаніки. 1917. Т. 10. № 7 / 10. С. 561-590.
 • Вавілов Н. І.Посіви рису з аероплана / / Вісн. знання, 1931. № 5 / 6. С. 297-298.
 • Вавілов Н. І.Про междуродових гібридах динь, кавунів і гарбузів. (До проблеми про заході видових і родових систематичних ознак) / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1924/1925. Т. 14. № 2. С. 3-35.
 • Вавілов Н. І.П'ять континентів. - Л.: Наука, 1987. 213 с.
 • Вавілов Н. І.Польові культури Південного-Сходу / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1922. Додаток № 23. 228 с.
 • Вавілов Н. І.Географічна мінливість / / Щоденник Всесоюз. з'їзду ботаніків у Ленінграді в січні 1928 р. Л., 1928. С. 7-8.
 • Вавілов Н. І.Ботаніко-географічні основи селекції (Вчення про вихідний матеріалі в селекції) / / Теоретичні основи селекції: У 3 т. / За ред. М. І. Вавилова. М.; Л.: Гіз с.-г. совх. і колг. літ-ри, 1935. Т. 1. Загальна селекція рослин. С. 17-74. *Вавілов Н. І.Наукові основи селекції пшениці. - М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. 246 з.
 • Вавілов Н. І.Світовий досвід землеробського освоєння високогір'я / / Природа. 1936. С. 74-83
 • Вавілов Н. І., Фортунатова О. К., Якубцінер М. М. і інПшениці Абіссінії і їх положення в загальній системі пшениць (до пізнання 28 хромосомної групи культурних пшениць). Л.: Видання ВІР, 1931. 236 с. (Додаток 51-е до Тр. По прикл. Ботан., Генет. Та селекції).
 • Вавілов Н. І.Закономірності в мінливості рослин / / Селекція і насінництво в СРСР . Огляд результатів діяльності селекційних та семеноводственних організацій до 1923 року. - М.: Нове село, 1924. С. 13-30.
 • Вавілов Н. І.Проблема походження культурних рослин в сучасному розумінні / / Тр. Всесоюз. з'їзду по селекції, генетиці, насінництва та племінної справи. Т. 2. Генетика. Л.: Вид. редколегії з'їзду, 1930. С. 5-18.
 • Вавілов Н. І.Соціалізм і наука нерозривні. Промова на відкритті Другого міжнародного конгресу грунтознавців в Ленінграді / / Вісті. 1930. 21 липня.
 • Вавілов Н. І.Проблема походження культурних рослин в сучасному розумінні / / Досягнення і перспективи в галузі прикладної ботаніки, генетики та селекції. Л.: Вид-во ВІПБіНК і ГІОА, 1929. С. 11-22.
 • Вавілов Н. І.Ліннеївське вигляд як система / / Тр. по прикл. ботан., генет. і селекції. 1931. Т. 26. Вип. 3. С. 109-134.
 • Vavilov N. I.The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants / / Chronica Bot. 1951. V. 13. № 1 / 6. P. 1-364.
 • Вавілов Н. І.Проблема походження світового землеробства в світлі сучасних досліджень. - М.: Держ. техн.-теор. вид-во, 1932. 15 с.
 • Вавілов Н. І.Закономірності у розподілі імунітету рослин до інфекційних захворювань / / Проблеми імунітету культурних рослин. Тр. травневій сесії АН СРСР. 1935 р. - М.-Л., 1936
 • Вавілов Н. І.Свято радянського садівництва: (До 60-річному ювілею І. В. Мічуріна) / / Тр. по прикл. ботан., генет. і селекції. Сер. 8. Плодові та ягідні культури. 1934. № 2. С. III-VIII.
 • Вавілов Н. І.Роль Дарвіна у розвитку біологічних наук: (До 50-річчя з дня смерті Дарвіна) / / Природа. 1932. № 7. С. 511-526.
 • Вавілов Н. І.До пізнання м'яких пшениць: (Сістемат.-геогр. Нарис) / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1922/1923. Т. 13. № 1. С. 149-257.
 • Вавілов Н. І.Закони природного імунітету рослин до інфекційних захворювань (Ключі до знаходження імунних форм) / / Изв. АН СРСР. Сер. біол. 1961. № 1. С. 117-157.
 • Вавілов Н. І.Про завдання сільськогосподарської науки (виступ на VI з'їзді Рад Союзу РСР) / / Правда. 1931. 15 березня.
 • Вавілов Н. І.Чергові завдання сільськогосподарського рослинництва: (Рослинні багатства землі та їх використання) / / Праці з прикладної ботаніки і селекції. 1925. Т. 14, вип. 5. С. 1-17.
 • Вавілов Н. І.Відділ прикладної ботаніки і селекції Державного інституту досвідченої агрономії / / Селекція і насінництво в СРСР. Огляд результатів діяльності селекційних та семеноводственних організацій до 1923 року. - М.: Нове село, 1924. С. 31-46.
 • Вавілов Н. І.Селекція як наука / / Теоретичні основи селекції: У 3 т. / За ред. М. І. Вавилова. - М.; Л.: Гіз с.-г. совх. і колг. літ-ри, 1935. Т. 1. Загальна селекція рослин. С. 1-14.
 • Вавілов Н. І.Імунітет рослин до інфекційних захворювань / / Изв. Петровської сільськогосподарської академії. 1918. Вип. 1-4.
 • Вавілов Н. І.Закон гомологічних рядів в спадковій мінливості / / Праці Всеросійського з'їзду по селекції і насінництва в м. Саратові, червень 4-13, 1920 р . Саратов, 1920. Вип. 1. С. 41-56.
 • Вавілов Н. І.Негайно використовувати порожню під парами посівну площу / / Вісті. 1930. 27 березня.
 • Вавілов Н. І.Закон гомологічних рядів в спадковій мінливості / / Теоретичні основи селекції рослин /Під ред. М. І. Вавилова.- М.-Л.: Сельхозгиз, 1935. Т. 1: Загальна селекція рослин. С. 75-128.
 • Вавілов Н. І.Робота Всесоюзного інституту рослинництва в області інтродукції нових рослин / / Економічне життя. 1931. 13 березня.
 • Вавілов Н. І.Анатомічне дослідження кількох рас вівса у зв'язку з питанням про співвідношення фізіологічних властивостей з анатомічними коефіцієнтами. Журнал досвідченої агрономії. 1912. Кн. 6. С. 830-855.
 • Вавілов Н. І.Афганістанская експедиція / / Изв. Держ. Ін-ту досвід. Агрономії. 1925. Т. 3, № 2 / 4. С. 82-90.
 • Вавілов Н. І.Кукурудзу - на соціалістичні поля / / З.-х. газета. 1930. 17 січня.
 • Vavilov N. I.Immunity to fungous diseases as a physiological test in genetics and systematics, exemplified in cereals / / J. Genetics. 1914. Vol. 1. N 1. P. 49-65.
 • Вавілов Н. І.Генетика на службі соціалістичного землеробства (Вступ до плану генетичних досліджень у галузі рослинництва на 1933-1937 рр..) / / Тр. Всесоюз. конф. з планування генетико-селекційних досліджень (Л., 25-29 червня 1932 р.). Л.: Вид-во АН СРСР, 1933. С. 17-46.
 • Вавілов Н. І.Перший ботанік Радянської країни / / Вісн. АН СРСР. 1939. № 10. С. 22-26.
 • Вавілов Н. І.Новітні успіхи в області теорії селекції / / Вавілов Н. І., Дояренко А. Г., Кольцов М. К. , Прянічніков Д. М., Самойлов Я. В., Худяков Н. Н. Нове в агрономії. Лекції на обласних курсах для агрономів 15-30 XII 1922 р., влаштованих Московської обл. с.-г. дослідною станцією спільно з Всерос. Товариством агрономів і Московським земельним управлінням. - М.: Кооперативний вид-во, 1923. С. 1-16.
 • Вавілов Н. І.Азія - джерело видів / / Рослинні ресурси. 1966. Т. II. Вип. 4. С. 577-580.
 • Вавілов Н. І.Радянська експедиція в Абіссінію / / Вісті. 1935. № 243.
 • Vavilov N. I.Geographische Genzntren unserer Kulturpflanzen / / Verhandlungen des V Internationalen Kongresses fur Vererbungswissenschaft. Berlin. 1927, 342-369.
 • Вавілов Н. І.Г. С. Зайцев / / Природа. 1929. С. 581-582.
 • Вавілов Н. І.Про створення стійкого землеробства: Промова на XVI конф. ВКП (б) / / Правда. 1929. 27 квітня.
 • Вавілов Н. І.Центри походження культурних рослин / / Тр. по прикл. ботан. і селекції. 1926. Т. 16. № 2. 248 с.