Наши проекты:

Про знаменитості

Декарт Овсеповіч Аветисян: біографія


Декарт Овсеповіч Аветисян біографія, фото, розповіді - професор, фахівець в області комп'ютерної обробки текстів
1940 - 2001

професор, фахівець в області комп'ютерної обробки текстів

Біографія

 • 1976 - доктор технічних наук
 • 1995 - член-кореспондент «Міжнародної академії інформатизації»
 • C 1993 - читає курс лекцій у РДГУ «Теоретичні основи інформаційних процесів»
 • 1987 - професор кафедри організаційного захисту інформації факультету захисту інформації РДГУ.

Фахівець у галузі комп'ютерної обробки текстів. Досліджує проблеми створення інформаційно-пошукових систем з розширеними інтелектуальними можливостями, статистичного (ентропійного) членування слів природних мов на морфеми, комп'ютерної ідентифікації авторів текстів, стиснення текстів, а також аналого-цифрового перетворення та захисту інформації.

Публікації< / h2>
 • «Проблеми інформаційного пошуку: Ефективність, автоматичне кодування, пошукові стратегії». М.: Фінанси і статистика, 1981. 208 с.
 • «До передачі інформації на відстані за допомогою електромагнітного випромінювання ЕОМ» / / Там же. С. 32. Співавт. Аветисян Р. Д.
 • «Теоретичні основи інформатики» / РДГУ. М., 1997. 167 с. Співавт. Аветисян Р. Д.
 • «Автоматизована система наукових досліджень« Операції з великими числами і криптосистема RSA »» / / Зап. захисту інформації. 1998. № 3 / 4. С. 17. Співавт. Аветисян Р. Д.
 • «Про подання безперервних функцій одного класу дискретною безліччю їх значень» / / Проблеми передачі інформації. 1984. Т. 20. Вип. 3. С. 94-96.
 • «Оцінка функціональної ефективності автоматизованих ІПС» / ерев. пед. ін-т. Єреван, 1991. 150 с. (Вірм. яз .).
 • «Про один метод спілкування з великими багатомовними базами даних (на прикладі експлуатації бази даних по соціально-культурної галузі)» / / Інформаційне суспільство: культурологічні аспекти і проблеми: Міжнар. наук. конф. ...: Тез. докл. Краснодар, 1997. С. 368-370. Співавт. Аветисян Р. Д.
 • «Введення в теорію бінарних систем опосередкованого пошуку» / / Прикл. інформатика. 1988. Вип. 2. С. 54-74.

Комментарии

Сайт: Википедия