Наши проекты:

Про знаменитості

Андрій Волан: біографія


Андрій Волан біографія, фото, розповіді - політичний діяч Великого князівства Литовського, філософ і правознавець, кальвіністський полеміст

політичний діяч Великого князівства Литовського, філософ і правознавець, кальвіністський полеміст

Біографія

Навчався у Франкфурті-на-Одері і Кенігсберзі, повернувся з-за кордону затятим кальвіністом. Обирався послом від шляхти Ошмяского повіту на сейм Речі Посполитої. Був секретарем короля Сигізмунда Августа. На цій посаді, збереженою їм і при наступних королях Стефана Баторія і Сигізмунда Вази, Волан часто служив посередником між королем і шляхетських сеймиках і їздив у посольствах до Ліфляндії, до Австрії, в Московську державу.

У Москві він був в якості посла в 1595 році разом з Львом Сапєгою. Діяльну участь брав він і у внутрішній політичного життя країни як сеймового посла і письменника. Разгоравшаяся в Речі Посполитої ворожнеча релігійних партій, що загрожувала небезпекою самому існуванню тут протестантизму, залучила Волана в полеміку із захисниками католицизму та різних протестантських сект.

Захисту протестантів і зокрема Миколи Радзивілла Рудого, при дворі якого Волан жив разом з кількома іншими вченими проповідниками кальвінізму, від нападів Станіслава Оржеховська Волан присвятив твір «Rozmowa polaka z litwinem». Слідом за тим він випустив цілий ряд полемічних праць, переважно з богословських питань, і брав участь у багатьох диспутах, між іншим зі Скаргою, Поссевіно, Социна. Автор близько сорока творів, написаних на латині, - політико-правових трактатів, робіт з етики та богослов'я, послань, проповідей. Праці Волана друкувалися у Вільно, Кракові, Данцигу; спрямовані проти католицизму, особливо проти єзуїтів, твори перекладалися гугенотами у Франції, кальвіністами в Німеччині, включалися в Індекс заборонених книг.

У своїх творах він іноді торкався політичних і соціальних тем, стоячи і тут на реформаторської точці зору, властивої більшості польських протестантів того часу. Одне з найважливіших творів - "De politica hominum societate" (1572), в якому розглядаються питання про рівність станів, справедливості та свободи. Спираючись на праці Аристотеля, Платона, Цицерона, Андрій Волан стверджував, що свобода найбільш відповідає людській природі.

Ім'я Волана носить одна з вулиць в Старому місті Вільнюса.

Видання

  • Andrius Volanas. Rinktiniai ra?tai / Sudar? Marcelinas Ro?ka ir Ing? Luk?ait?. Vilnius: Mokslo ir enciklopedij? leidykla, 1996. 446 p. ISBN 5-420-01277-4.

Комментарии

Сайт: Википедия