Наши проекты:

Про знаменитості

Марк Аркадійович Гурвич: біографія


Марк Аркадійович Гурвич біографія, фото, розповіді - доктор юридичних наук, професор, радянський юрист, відомий своїми роботами з цивільного процесуального права
02 лютого 1896 - 01 січня 1978

доктор юридичних наук, професор, радянський юрист, відомий своїми роботами з цивільного процесуального права

Біографія

У 1919 р. М. А. Гурвич закінчив Московський університет (нині МДУ). Працював у Надзвичайної Комісії з постачання Червоної Армії, ВРНГ, Главхлопкоме, Мосторге, Наркомхозе РРФСР). На професійну науково-педагогічну роботу М. А. Гурвич перейшов в 1940 р.

З 1943 р. М. А. Гурвич викладає в ВЮЗІ. У 1948 р. захищає докторську дисертацію по темі«Право на позов»(опублікована у вигляді окремої монографії). Ця робота стала одним з найбільш значущих дослідженням по темі інституту позову в цивільному процесі. Марк Аркадьвіч Гурвич є автором кількох підручників з цивільного процесу, які користуються авторитетом і після розпаду СРСР.

Був керівником Комісії з підготовки Основ цивільного судочинства Союзу РСР і союзних республік, а також Комісії з координації роботи над ЦПК союзних республік. З 1965 р. він є членом Науково-консультативної ради Верховного Суду СРСР.

Його роботи опубліковані в юридичних журналах Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Італії. У 1971 р. переведений на іспанську мову і опубліковано в Мексиці підручник «Радянське цивільне процесуальне право», підготовлений за участю та під відповідальної редакцією М. А. Гурвича (М., «Вища школа», 1964). На V Міжнародному конгресі з цивільного процесу в Мехіко проф. М. А. Гурвича обрали членом Міжнародного інституту цивільного процесуального права.

Публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники

 • Гурвич М. А.Судове рішення: теоретичні проблеми. - М: Юрид. літ-ра, 1976. - 173 с.
 • Гурвич М. А.Земельне право. - 1940. - 256 с.
 • Гурвич М. А.Вибрані праці: (У двох томах) / ред. Абова Є.. - Краснодар: Рада Кубань, 2006. - Т. 1. - 672 с. - (Класика російської процесуальної науки). - ISBN 5722107026
 • Гурвич М. А.Радянське фінансове право. - М: Держ. вид-во юрид. літ-ри, 1954. - 354 с.
 • Гурвич М. А.Лекції по радянському цивільному процесу / ред. Бельдюгін В. Н.. - М: 1955. - 199 с.
 • Гурвич М. А.Вчення про позов (склад, види). - М: ВЮЗІ, 1981.
 • Гурвич М. А.Фінансове право. - М: Юрид. вид-во НКЮ СРСР, 1940. - 211 с.
 • Гурвич М. А.Рішення радянського суду в позовному провадженні. - М: ВЮЗІ, 1955. - 128 с.
 • Гурвич М. А.Вибрані праці: (У двох томах) / ред. Абова Є.. - Краснодар: Рада Кубань, 2006. - Т. 2. - 544 с. - (Класика російської процесуальної науки). - ISBN 5722107107
 • Гурвич М. А.Радянське цивільне процесуальне право: навчальний посібник. - ВЮЗІ, 1960. - 126 с.
 • Гурвич М. А.Радянський цивільний процес. - 2. - М: Вищ. школа, 1975. - 399 с.
 • Гурвич М. А.пресекательний термін в радянському цивільному праві. - 1961. - 80 с.
 • Гурвич М. А.Право на позов / ред. Клейман А. Ф.. - М: Изд-во Академії наук СРСР, 1949. - 215 с.

Статті

 • Гурвич М. А.Принципи радянського цивільного процесуального права / / Всесоюзний юридичний заочний інститут. Праці. Т. 3, Питання цивільного процесуального, цивільного та трудового права. - М., 1965. - С. 3-61
 • Гурвич М. А.Про економію процесуальних засобів у радянському цивільному судочинстві. / / Розвиток прав громадян СРСР і посилення їх охорони на сучасному етапі комуністичного будівництва. - Саратов, 1962. - С. 184-189
 • Гурвич М. А.Право на пред'явлення позову в теорії і судовій практиці останніх років / / Правознавство. - 1961. - № 2. - С. 132-138
 • Гурвич М. А.Про деякі умовах ефективності цивільного процесу: У плані порівняльного правознавства / / Правознавство. - 1971. - № 4. - С. 81-86
 • Гурвич М. А.Е. Венгерек, Виконавче провадження у цивільних справах, Варшава, 1961, Державне наукове видавництво, 300 с.: (Рецензія) / / Радянська держава і право. - 1962. - № 7. - С. 144-146
 • Гурвич М. А.В. К. Пучінскій. Підготовка цивільних справ до судового розгляду. М., Госюріздат, 1962, 89 стор: (Рецензія) / / Правознавство. - 1964. - № 3. - С. 133-136
 • Гурвич М. А.Принцип об'єктивної істини радянського цивільного процесуального права / / Радянська держава і право. - 1964. - № 9. - С. 98-107
 • Абова Є., Гурвич М. А.Пропозиції щодо удосконалення цивільно-процесуального законодавства у роботах радянських процесуалістів, 1956-1957 рр.. / / Правознавство. - 1958. - № 2. - С. 125-132

Комментарии

Сайт: Википедия