Наши проекты:

Про знаменитості

Васил Ніколов Златарскій: біографія


Васил Ніколов Златарскій біографія, фото, розповіді - найбільший болгарський історик-медієвіст і археолог, знаменитий своїм тритомним працею «Історія Болгарської держави в Середні віки»
14 листопада 1866 - 15 грудня 1935

найбільший болгарський історик-медієвіст і археолог, знаменитий своїм тритомним працею «Історія Болгарської держави в Середні віки»

Найважливіші роботи

 • Пісмата на візантійського імператора Романа Лакапина до б'лгарскія цар Симеон (1894)
 • Посланіето на Царіградскія патріарх Фотій до б'лгарскія княз Борис в слов'янському превод (1917)
 • Студії з б'лгарска історія (1903)
 • Політіческата роля на Софроній Врачанська през Русько-турската війна 1806-1812 (1925)
 • Імалі чи са б'лгаріте своє летоброене (1911)
 • Б'лгарска історія. Лекції (1902)
 • Історія б'лгаріте від появата їм у Європа до основаването на б'лгарското царство на Балканський півострів, Годішнік на Софійський університет. Історико-філологічно факултет, 10-11, 1914, с. 1-112
 • Історія на б'лгарската д'ржава през Середніх віків. Т.1 П'рво б'лгарско царство. Ч.1 Епоха на хуно-б'лгарското надмощіе (679-852), С. 1918, 3 вид. С. 1970, Ч.2 Від славянізаціята на д'ржавата до падането на П'рвото царство (852-1018), С. 1927; 2 видавництва. С. 1971; Т. 2 Б'лгарія під Візантійсько владічество (1018-1187), С. 1934, С. 1972; Т.3 Другий б'лгарско царство. Б'лгарія при Асеновці (1187-1280), С. 1940, 2 вид. С. 1971-1972
 • Vasil Slatarski,Geschichte der Bulgaren I: Von der Gr?ndung des bulgarischen Reiches bis zur T?rkenzeit (679-1396)/ Bulgarische Bibliothek 5, Leipzig 1918
 • Договор'т на князя Іванко, син Добротічев з генуезці 1387 (1911)
 • Юрій Ів. Венелін і значеніето му за б'лгаріте 1802-1902 (1902)
 • Нова політична і социално історія на Б'лгарія і Балканський півострів (1921)
 • Обрання с'чіненія в 4 томи Т.1 1972, Т . лютого 1984
 • Політіческото становище в Северна Б'лгарія през XI і XII століття / Известия на Б'лгарското історично дружество, 9 (1929), с. 1-50

Комментарии

Сайт: Википедия