Наши проекты:

Про знаменитості

Абу Абдаллах аль-Хасан ібн Мухаммад ібн хамло: біографія


Абу Абдаллах аль-Хасан ібн Мухаммад ібн хамло біографія, фото, розповіді - арабський математик з Багдада

арабський математик з Багдада

У «Трактаті про сумірних і несумірних величинах» Ібн ал-Багдаді розглядає теорію квадратичних і біквадратичних іррациональностей, викладену в X книзі «Начал» Евкліда. Він прагне узгодити основні положення X книги «Начал» з правилами арифметичних дій над числовими ірраціональності і тим самим довести законність сучасних йому обчислювальних методів з точки зору античного вчення про числа і величинах. За багатством прикладів на дії з числовими ірраціональності цей трактат набагато перевершує всі відомі зараз середньовічні твори такого роду.

Ібн ал-Багдаді написав також «Трактат про складові відносинах у сферичній тригонометрії».

Комментарии

Сайт: Википедия