:

:


  , ,  -

1819 . ³ : Kart? pocztow? i podr??n? Kr?lestwa Polskiego i W. Ks. Pozna?skiego (1817); Atlas o?miu wojew?dztw (1827); Kart? Kr?lestwa Polskiego w 8 sekcyjach (1833). : Teoryja rysowania g?r (1825); Wzory rysowania map (1825); Por?wnanie miar i wag (1818-1838); Tabella zamiany monet (1832); Opisanie sk?adu i u?ycia planimetru (1822).

, .

: