:

:


  , ,  -

Grammatika j?zyka polskiego i ?aci?skiego dla szk?l narodowych ( 1780), , Grammatika j?zyka polskiego (, 1817). ³ : Elementarz dla szk?l parafijalnych narodowych (1784); Uk?ad grammatyki dla szk?l narodowych (1785); O duchu j?zyka polskiego (1804); Nauka o dobrem pi?mie (1807); Essai de grammaire polonaise (1807); Poprawa b??dow w ustnej i pisan?j mowie (1808) Rocznik. tow. przyj. n. pozna?. (. II), , Grammatyka i Gramatycy ( Encykloped. powszechna , . X). (1818), Wojnicki Jenike Tygodnik, Ilustrowany (1862).

: