Наши проекты:

Про знаменитості

Янка Купала: биография


Віленський і петербурзький періоди

Восени 1908 року Купала переїхав у Вільно, де продовжував роботу в редакції «Наша Нива». У віленський період видається безліч відомих віршів: -«Малади Білорусь»,заклята кветка »(Заклята квітка),« Адцьвітаньне »та інші,« Наша Ніва »публікує їх у себе.

У 1908 році в Петербурзі видано перший збірник Купали під назвою«жалейка»(«Сопілка). В кінці року Санкт-Петербурзький комітет у справах друку при МВС вирішив конфіскувати збірник як антидержавний, а його автора - притягнути до відповідальності. Незабаром арешт був знятий, проте 1909 року тираж книги знову конфіскований за наказом віленського генерал-губернатора. Щоб не зіпсувати репутацію «Нашої Нива», Купала припинив роботу в редакції. Тим не менш петербурзький період його життя і творчості можна назвати одним з найуспішніших і продуктивних: в першу чергу тому, що Янке Купали довелося звести знайомства з багатьма представниками білоруської інтелігенції, наприклад, оформившимся ка поет і здобув собі славу до початку 10-х років Якубом Коласом і Е. Пашкевич, яка працювала під псевдонімом Тітка. Ще у Вільно поет познайомився з видатним діячем російського символізму В. Я. Брюсовим, який звернув увагу на активно публікується автора і виявив неабиякий інтерес до його поетичній творчості. Пізніше Брюсов і Янка Купала продовжили тісно співпрацювати на літературних зібраннях в Петербурзі; Брюсов став першим російським автором, який почав переводити білоруського поета на російську мову.

В кінці 1909 року Купала виїхав до Петербурга. 8 липня 1910 окремою книгою вийшла поема«Адвечная песьня»(Вічна пісня), а 13 жовтня 1910 року - збірка«Гусьляр»(Гусляр). У квітні 1910 року була завершена поема«Курган», а в серпні того ж року - драма«Сон на кургані», один із найвизначніших творів Янки Купали, символічний прояв народу в тодішньої Білорусі виявити його глибинні причини. Окремим виданням поема була опублікована в 1912 році в Санкт-Петербурзі.

У 1911-1913 роках Купала жив з матір'ю і сестрами в маєтку Акопов. У Окопах мати Купали, Бенігно Іванівна Луцевич, орендувала поміщицький хутір. Тут написано більше 80 віршів, п'єси «Паўлінка», «Тутейшия», «Раскіданае гняздо», поеми «Магіла лева», «Бандароўна» та ін На сьогоднішній день від хати Луцевич зберігся лише фундамент, колодязь і альтанка.

3 червня 1912 Купала завершив першу свою п'єсу-комедію«Паўлінка», яка в тому ж році була видана в Санкт-Петербурзі, потім поставлена ??на сцені спершу в Санкт-Петербурзі, потім у Вільно. У червні 1913 року в Окопах, завершена історична поема«Бандароўна», слідом за нею - поеми«Магіла лева»,«Яна І я», а також комедійна п'єса«Примакі». Тоді ж була написана драма «Розорене гніздо» (1913), опублікована у Вільні в 1919. Великий вплив на драматичне творчесвто одного з засновників нової білоруської літератури (поряд з Якубом Коласом) надав один з корифеїв російського літературного світу Максим Горький.

Навесні 1913 року був виданий третій збірник Купали -«Шляхами жицця»(Дорогою життя), в який була включена драматична поема«На папас». Восени 1913 року Купала повернувся у Вільно, де спочатку працював секретарем Білоруського видавничого товариства, а потім знову працював у «Нашої Ніве». З 7 квітня 1914 Купала став редактором газети.

Перипетії радянської епохи

З настанням радянської епохи ліричні настрої Янки Купали зазнали деяких змін. На перший план у його віршах вийшов мотив очікування світлого майбутнього; поет покладав ісренніе надії на докорінні зміни в житті білоруського народу під влііяніем нової епохи. Протягом двох наступних десятиліть (аж до настання Великої Вітчизняної війни виходили в світ такі ліричні збірки білоруського поета: «Спадок» (1922), «Безіменне» (1925), «Пісня будівництву» (1936), «Білорусії орденоносної» (1937) , «Від серця» (1940), поеми «Над річкою Орессой» (1933), «Тарасова доля» (1939) і деякі інші.