Наши проекты:

Про знаменитості

Роман Кучер: біографія


Роман Кучер біографія, фото, розповіді - радянський физикохимик, академік АН УРСР
12 березня 1925 - 24 вересня 1991

радянський физикохимик, академік АН УРСР

Біографія

Народився у Львові. У 1947 році з відзнакою закінчив Львівський університет ім. Ів. Франка, після закінчення якого там же працював на посадах лаборанта, асистента. Після захисту у 1952 році кандидатської дисертації на тему «Дослідження величини і форми міцел деяких сульфованих емульгаторів у зв'язку з використанням їх при полімеризації вуглеводнів у емульсіях» він працює доцентом кафедри фізичної та колоїдної хімії. У 1962 році Р. В. Кучер був призначений керівником лабораторії п / я 702 Міністерства хімічної промисловості СРСР у м. Борислав Львівської області. У 1964 році захистив докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні дослідження процесу рідиннофазного окиснення алкілароматичних вуглеводнів» і з цього ж року очолює кафедру фізичної та колоїдної хімії Львівського університету ім Ів. Франка. У 1965 році присвоєно звання професора, в цьому ж році обраний членом-кореспондентом АН УРСР.

У 1966 році Роман Володимирович Кучер запрошений на роботу в Донецьке відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії АН УРСР, на основі якого в 1975 році був створений Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР. В інституті він очолив відділ радикальних процесів.

У 1972 році Р. В. Кучер обраний академіком АН УРСР. Науково-дослідну роботу він успішно поєднував з науково-педагогічної, керуючи кафедрою фізичної хімії Донецького державного університету.

Значним внеском у науку Р. В. Кучера було відкриття кінетичного закону накопичення проміжного продукту, що утворюється за молекулярному, а витрачається щодо радикального механізму в процесі вироджено-ланцюгової реакції при додаванні сильного інгібітора.

За період з 1966 по 1980 роки Р. В. Кучером в Донецьку була створена наукова школа, дослідження якої з фундаментальних та прикладних проблем (рідиннофазної і мікробіологічне окислення органічних сполук, процеси радикальної полімеризації, проблеми стабілізації і переробки твердого палива та ін) відзначаються оригінальністю і вносять вагомий внесок у науку. За цикл робіт «Дослідження процесів радикально-ланцюгового та ферментативного окислення вуглеводнів у емульсіях» Роману Володимировичу Кучеру в 1975 році присуджена премія АН УРСР ім. Л. В. Писаржевського.

За цикл робіт, пов'язаних з дослідженням ролі високореактівних частинок у складних ланцюгових хімічних процесах Р. В. Кучер був удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за 1993 рік (посмертно).

У 1980 -1982 роках Роман Володимирович Кучер працює в Львівському політехнічному інституті, де очолює кафедру, керує дослідженнями в області синтезу практично важливих кисневмісних органічних сполук - оксидів олефінів та органічних кислот.

Роман Володимирович Кучер був організатором багатьох конференцій, нарад, симпозіумів, автор понад 400 наукових праць, трьох монографій, 16 винаходів. Під його керівництвом підготовлено 60 кандидатів хімічних наук і 8 докторів хімічних наук.

Роман Володимирович Кучер був талановитим популяризатором хімічної науки, чудовим лектором. У своїх виступах вміло поєднував наукову строгість з доступністю і захопленістю висловлювань. Крім наукової та педагогічної діяльності Роман Володимирович Кучер багато сил і часу віддавав громадській роботі. У різні роки очолював Донецьке обласне правління ВХО їм Д. І. Менделєєва, був членом Всесоюзної ради НТО (м. Москва) та Українського республіканського правління ВХО ім. Д. І. Менделєєва. Помер у Львові 24 вересня 1991 року.

Комментарии

Сайт: Википедия