Наши проекты:

Про знаменитості

Зіновій Теодорович Назарчук: біографія


Зіновій Теодорович Назарчук біографія, фото, розповіді - Голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, aкадемік

Голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, aкадемік

Бібліографія

  • Про симетричному електромагнітному опроміненні кінцевого конуса / Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук / / Радіофізика та радіоастрономія. - 2000. - 5, N 1. - С. 29-37. - Бібліогр.: 10.
  • Подання розв 'язків крайова завдань для рівнянь параболічного типу Зі зміннімі коефіцієнтамі через інтегралі Вінера / Ю.І. Ковальчик, З.Т. Назарчук / / Доп. НАН України. - 1999. - N 4. - С. 25-29. - Бібліогр.: 5.
  • Rigorous analysis of the vector diffraction problem for a cylindrical waveguide cavity / DB Kuryliak, S. Koshikawa, K. Kobayashi, Z.T. Nazarchuk / / Доп. НАН України. - 2001. - N 3. - С. 85-94. - Бібліогр.: 12. - Англ.
  • Поле радіального електричного диполя, розташованого на осі напівбезмежного конуса з кільцевої щілиною / Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук / / Радіофізика та радіоастрономія. - 2001. - 6, N 3. - С. 241-251. - Бібліогр.: 3 назв51. * Dual series equations for wave diffraction by conical edge / DB Kurylyak, Z.T. Nazarchuk / / Доп. НАН України. - 2000. - N 11. - С. 103-111. - Бібліогр.: 9. - Англ.
  • Оператори компенсаційного методу вихрострумового контролю / В.М. Зибов, Л.Я. Мізюк, З.Т. Назарчук / / Техн. діагностика і неруйнівний контроль. - 1999. - N 2. - С. 3-9. - Бібліогр.: 8. - Рус. (Розглянуто два оператори формування однофакторних сигналів на основі множення і підсумовування функцій впливу факторів, що впливають. Показано, що в реалізації двочастотного методу контролю перевагою володіє підсумовування цих функцій.)
  • Rigorous analysis of the axial symmetric diffraction problem for a circular waveguide cavity / DB Kurylyak, T. Tsushima, K. Kobayashi, Z.T. Nazarchuk / / Доп. НАН України. - 1999. - N 5. - С. 88-95. - Бібліогр.: 7. - Англ.
  • Поле напруження за опромінення плоскою SH-хвиля тріщіні На Межі поділу матеріалів / Д.Б. Куриляк, З.Т. Назарчук, М.В. Войтко / / Фіз.-ХІМ. механіка матеріалів. - 2007. - 43, N 4. - С. 18-30. - Бібліогр.: 17. - С. (На підставі отриманого раніше рішення задачі дифракції поля плоскої SH-хвилі на тріщині, розташованої на кордоні розділу матеріалів, виведені асимптотичні вирази для коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) у вершин тріщини. Досліджено залежності КІН від безрозмірної довжини тріщини, кута падіння плоскої хвилі, механічних та фізичних властивостей матеріалів. Показана можливість виникнення особливостей КІН для далекої (від джерела опромінення) вершини тріщини при дотичних та критичних кутах опромінення. Встановлено, що при критичних кутах опромінення ці особливості можуть виникати тільки в ідеальних матеріалах, а при наявності втрат спостерігається обмежене збільшення КІН . Показано, що ці ефекти обумовлені дифракційним взаємодією SH-хвилі з вершинами тріщини.)
  • Оцінка подібності текстових ДОКУМЕНТІВ на основі визначення інформаційної ваги елементів базується на цілі знань / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досін, В.В. Литвин, З.Т. Назарчук / / Мистецтв. інтелект. - 2006. - N 3. - С. 500-509. - Бібліогр.: 6.
  • Mathematical modelling of electromagnetic wave scattering by a thin penetrable defect = математичне моделювання розсіяння електромагнетної Хвилі тонким проніклівім дефектом / ZT Nazarchuk / / Фіз.-ХІМ. механіка матеріалів. - 2003. - 39, N 3. - С. 97-108. - Бібліогр.: 9. - Англ.

Комментарии

Сайт: Википедия