Наши проекты:

Про знаменитості

Світ Джафар Аббасович Багіров: біографія


Світ Джафар Аббасович Багіров біографія, фото, розповіді - радянський і азербайджанський партійний і державний діяч, керівник органів держбезпеки Азербайджану

радянський і азербайджанський партійний і державний діяч, керівник органів держбезпеки Азербайджану

Біографія

Ранні роки

Світ Джафар Багіров народився 5 вересня (17 вересня) 1895 року в місті Кубі Кубинського повіту в селянській родині. Працював учителем сільської школи. У 1917 році він вступив у ВКП (б) і тоді ж став заступником голови Кубинського Революційного комітету. З 1918 року Багіров брав участь в комуністичній діяльності в Закавказзі, тоді ж познайомився з О. І. Мікояном і подружився з Л. П. Берія. У 1919 році під керівництвом Кірова він брав участь у придушенні Астраханського повстання. Повернувся в Азербайджан після встановлення там радянської влади. У 1920 році заступник голови Революційного комітету Карабахської області, потім воєнком Азербайджанської стрілецької дивізії, голова Військового трибуналу Азербайджанської стрілецької дивізії та заступник голови Військового трибуналу 11-ї армії.

10 лютого 1921 Світ Джафар Багіров був призначений головою ЧК Азербайджанської РСР, а [[7 вересня] 1926 року - головою ГПУ Азербайджанської РСР, залишаючись на цій посаді до 22 травня 1927 року. Одночасно він був наркомом внутрішніх справ Азербайджану та заступником Голови СНК Азербайджанської РСР. У травні 1927 року Багіров зайняв посаду начальника Закавказького управління водного господарства. У листі до Молотова від 21 серпня 1929 року Сталін пише:

n
n

Багірова (незважаючи на його гріхи у минулому) доведеться затвердити предчека Азер [байджан]: зараз він єдина людина , який зуміє впоратися з підняли голову мусаватистів і іттихадисти в Азербайджанській селі. Справа це серйозна, і тут жартувати не можна.

n
n

7 вересня того ж року Світ Джафар Багіров був призначений головою ГПУ Азербайджанської РСР. На засіданні партколегії ЦКК ВКП (б) 24 вересня, що розглядав питання про керівних працівників Азербайджанської партійної організації, зазначено:

n
n

Вказати тов. Багірову, що він не вжив заходів проти неприпустимих заходів розправи в органах ГПУ в 1924 р., попередивши його, що при повторенні таких випадків в апараті ГПУ він буде нести всю відповідальність як голова Азербайджанського ГПУ.

N
n

У жовтні 1932 року Багіров очолив Раду Народних Комісарів Азербайджанської РСР, а в грудні 1933 року став 1-м секретар Бакинського міського комітету КП (б) Азербайджану.

Правитель Азербайджану

15 грудня 1933 Багірова обрали 1-м секретарем ЦК КП Азербайджанської РСР. 10 лютого 1934 він став кандидатом у члени ЦК ВКП (б), а 12 жовтня 1937 року постановою пленуму ЦК ВКП (б) був переведений з кандидатів у члени ЦК ВКП (б). На I сесії Верховної Ради СРСР у січні 1938 року, при формування нового уряду СРСР на основі Конституції 1936 року, Багіров піддав різкій критиці діяльність тодішнього наркома юстиції Миколи Криленко, в результаті чого той не увійшов до складу нового уряду. До 1940 року приблизно 70 тис. азербайджанців загинули в результаті чисток, здійснюваних Багіровим. Інтелігенція була зламана і ліквідована як громадська сила, «стара гвардія» комуністів також була знищена.

У 1941-1946, коли радянські війська зайняли Іранський Азербайджан і встановили там прорадянський уряд, насаджував там власний міні-культ особистості як «об'єднувача Азербайджану». Багіров зробив помітний вплив на радянську історіографію Кавказької війни XIX століття. В одній зі своїх статей він написав, що вступ Кавказу до складу Росії було добровільним і мало прогресивне значення, тоді як імам Шаміль був іноземним шпигуном. Незабаром це думка стала головувати, хоча до цього панувало прямо протилежне.

Комментарии