Наши проекты:

Про знаменитості

Валерій Павлович Алексєєв: біографія


Валерій Павлович Алексєєв біографія, фото, розповіді - радянський антрополог та історик, академік АН СРСР
22 серпня 1929 - 07 листопада 1991

радянський антрополог та історик, академік АН СРСР

Праці з історичної антропології та географії людських рас.

Відділення історико-філологічних наук РАН заснувало премію імені академіка В. П. Алексєєва за видатні наукові праці в галузі антропології та археології.

Дружина - російський антрополог Алексєєва, Тетяна Іванівна.

Праці

 • Сибір як расоутворення / / Проблеми історичної етнографії та антропології Азії. - М.: Наука, 1968.
 • Становлення людства - М.: Політвидав, - 1984. - 462 с., Іл. (Переізд. 1994)
 • Походження хакасского народу в світлі даних антропології / / Матеріали досліджень з археології, етнографії та історії Красноярського краю. Красноярськ: Кн. вид-во, 1963. С. 135-164.
 • Історична антропологія та етногенез. - М., Наука, 1989. - 446 с.
 • «Палеоантропологія земної кулі і формування людських рас»
 • Хакаси, енисейские киргизи, киргизи (порівняльно-краніологічний нарис) / / Праці Киргизької археолого-етнографічної експедиції. - М., 1956. - Т. I. - С. 114-115
 • Палеоантропологія Алтаї-Саянського нагір'я епохи неоліту і бронзи / / Праці Інституту етнографії ім. М.М. Миклухо-Маклая, нова серія, Т. LXXI, Антропологічний збірка III. - М.: Изд-во АН СРСР, - 1961. - С.107-206.
 • До середньовічної палеоантропології Кузнецької улоговини / / Изв. лаб. археологічних досліджень. - Кемерово: Вид-во Кемеров. ун-та, - 1974. - Вип. 5. - С. 112-118.
 • (у співавт.) Історія первісного суспільства. Підручник для вузів за фахом «Історія». - М.: Вищ. шк., 1990. - 351 с.: Іл.
 • «Географія людських рас»
 • «Походження народів Кавказу»
 • Антропологічні дані і проблеми походження шорців / / Вчені записки ХакНИИЯЛИ. - Абакан, 1965. - Вип. XI. - С.86-100.
 • Краніологія хакасов у зв'язку з питаннями їх походження / / Праці Киргизької комплексної археолого-етнографічної експедиції. 1960. - Т. 4. - С. 269-364.
 • Нарис походження тюркомовних народів Східної Європи в світлі даних антропології / / Питання етногенезу тюркомовних народів Середнього Поволжя. - Казань, - 1971. - С. 232-271.
 • Походження народів Східної Європи. - М.: Наука, 1969. - 324 с.
 • The Origin of the Human Race, Progress Publishers (1986), ISBN 978-0828533256.
 • «Походження народів Східної Європи»

Комментарии

Сайт: Википедия