Наши проекты:

Про знаменитості

Шулим Меєрович Коган: біографія


Шулим Меєрович Коган біографія, фото, розповіді - радянський і американський фізик в галузі фізики конденсованого стану

радянський і американський фізик в галузі фізики конденсованого стану

Біографія

Шулім Коган народився в південному бессарабському містечку Аккерман (в період румунського суверенітету -Четатя-Албе) у 1930 році. Після закінчення Уральського державного університету ім. А.М. Горького в Свердловську в 1953 році викладав фізику в середній школі. У 1956-1959 роках - аспірант в Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова. З 1959 року працював в Інституті радіотехніки й електроніки АН СРСР (з 1980 року - завідувач лабораторією). Одночасно викладав у Московському фізико-технічному інституті і МГУ. З 1992 року працює в Національній Лабораторії у Лос-Аламосі (Нью-Мексико, США). В даний час проживає в Пало-Альто (Каліфорнія).

Лауреат міжнародної премії журналу «R & D Magazine» (2004) за розробку п'єзоелектричногоаеросоніка- акустичного концентратора аерозольних забруднювачів (Aerosonic : Acoustic Concentrator of Aerosol Contaminants).

Наукова діяльність

Область наукових інтересів Когана - теорія флуктуаційних явищ (електронних шумів), фотопровідність твердих тіл, фототермічний іонізація, спектроскопія. Передбачив, що спектр рівноважного магнітного шуму в спінових стеклах обернено пропорційна частоті (1/f-шум). Розвинув теорію низькочастотних флуктуацій опору, що викликаються перескоком дефектів. Побудував теорію шумів у слабосвязанних надпровідниках. Розробив (спільно з Т. М. Ліфшицем і Ф. Я. Надем) новий метод спектроскопії домішок в напівпровідниках - фототермоіонізаціонной спектроскопії. Ввів поняття тензора фотопровідності і побудував (спільно з Ю. С. Гальперн) теорію анізотропного фотопровідності в однорідних провідниках з ізотропної діелектричною проникністю і провідністю. Відкрив (з співавторами) електронний фототермомагнітний ефект.

Окремі статті Шулима Когана входять до числа високоцитованих наукових праць (напр. Бонч-Бруєвич, В.Л. & Коган, Ш. М. The formation of domains in semiconductors with negative differential resistance. Фізика твердого тіла 7:23-27, 1965).

Теорія флуктуацій в системах гарячих електронів

Ш.М. Коган побудував (спільно з А. Я. Шульманом, 1969) теорію Квазікласичне флуктуацій у нерівноважних системах і розвинув загальний метод обчислення кореляційних функцій у цих системах. Поряд із запропонованим в той же час методом моментів (Ганцевичі, Гуревич, Катілюс), квазі-класичний метод Когана-Шульмана, заснований на додаванні в праву частину рівняння Больцмана ланжевеновскіх джерел, що відповідають за флуктуації функції розподілу, став основним методом вирішення класичних нерівноважних завдань з флуктуаціями. Хоча оригінальна формулювання Когана та Шульмана ставилася до статистики Больцмана і тепловим флуктуацій, метод набагато більш універсальний, і описує статистику Фермі і статистику Бозе, а також системи, де флуктуації викликані зовнішньою силою. Так, після відкриття дробового шуму в наноструктурах, метод Когана-Шульмана, в силу легкості обліку електрон-електронного і електрон-фононної взаємодії, став одним з основних методів розрахунку дробового шуму, і практично єдиним для систем гарячих електронів, де ефективна температура електронів відрізняється від температури навколишнього середовища і визначається прикладеним напруженням.

Сім

Дружина Ш.М. Когана -Людмила Вікторівна Берман- фізик, випускниця МГУ (1960). Тесть -Віктор Лазарович Берман- фізик, популяризатор науки, автор науково-популярних книг, в тому числі «Космогонія Сонячної системи» (видавництво МДУ, 1996), «Космогонія Землі. Горизонтальні мантійні течії »(видавництво МДУ, 2-е видання, 1997),« Будова атомів і молекул »(видавництво МДУ, 1998),« Основні моделі та гіпотези фізики »(видавництво МДУ, 2-е видання, 1999).

Комментарии

Сайт: Википедия