Наши проекты:

Про знаменитості

Олександр Олександрович Любіщев: біографія


Олександр Олександрович Любіщев біографія, фото, розповіді - ентомолог, спеціаліст по одному з найскладніших підродин жуків-листоедов, так званим земляним блішками
05 квітня 1890 - 31 серпня 1972

ентомолог, спеціаліст по одному з найскладніших підродин жуків-листоедов, так званим земляним блішками

Біографія

Створив систему обліку часу (тайм-менеджменту), якою користувався протягом 56-и років (з 1916 по 1972 роки).

Володів кількома мовами: англійською, німецькою, італійською, французькою, причому перші два вивчив у транспорті.

Себе атестував дилетантом, ніж частково реабілітував це слово.

Підтримував велике листування з багатьма видатними вченими і мислителями. Активно торкався філософські проблеми в багатьох своїх праць, багато з яких не були і не могли бути з огляду на їх критичного змісту опубліковані за життя вченого. Філософська позиція Любищева тяжіє до холізму і до поглядів Платона. Ще в 1923 він ввів уявлення про природну систему. Він припускав, що властивості організму цілком визначаються його положенням, місцем у природній системі. З загальних позицій критикував еволюційне вчення Дарвіна. Прагнув обгрунтувати точку зору, згідно з якою для природничих наук найбільш плідна філософія Платона. Особливий акцент робив на важливості математичних методів у науці взагалі та біології зокрема. Прекрасний полеміст, Любіщев протидіяв торжеству ідей Лисенка та його послідовників.

Помер в Тольятті, куди приїхав прочитати ряд лекцій. У листопаді 1989 року останки вченого перепоховали на території Інституту екології Волзького басейну.

Творчість

За життя він опублікував близько 70-ти наукових робіт. Серед них класичні роботи з дисперсійного аналізу, з таксономії, тобто по теорії систематики, з ентомології - роботи, широко відомі та переведені за кордоном.

Всього ж ним написано понад 500 листів (12,5 тис. сторінок машинописного тексту) різного роду статей та досліджень: роботи з систематики земляних блішок, історії науки, сільському господарству, генетиці, захисту рослин, філософії, ентомології, зоології, теорії еволюції, атеїзму.

Свої дослідження в області систематики він зазвичай проводив на матеріалах власної колекції земляних блішок - дрібних листоедов (Chrysomelidae) підродини Alticinae (раніше - Halticinae). Безпосередньо цим жукам присвячена тільки одна з прижиттєвих публікацій Любищева (1963), решта робіт (монографія з земляним блішками Киргизії, стаття про класифікації земляних блішок родуHaltica(=Altica) та інші) залишилися поки неопублікованими.

Критика лисенківщини

А. А. Любіщев був активним і непримиренним критиком лисенківщини. Зокрема, їм був написаний докладний і грунтовну працю «Про монополії Т. Д. Лисенко в біології» (виданий в 2005 р.), голови з якого були надіслані їм у ЦК КПРС і супроводжувалися листами, адресованими М. С. Хрущову

Комментарии

Сайт: Википедия