Наши проекты:

Про знаменитості

Амвросій Феодосій Макробий: біографія


Амвросій Феодосій Макробий біографія, фото, розповіді - давньоримський письменник, філолог, філософ і теоретик музики

давньоримський письменник, філолог, філософ і теоретик музики

Про життя Макробія збереглося вкрай мало достовірних відомостей. Можливо, родом він був з Північної Африки (нібито живе там плем'яmacrobii, «довгожителі», згадується в багатьох античних географів та істориків) або Греції. Збереглися відомості про те, що людина на ім'я Макробий займав посади префекта в Іспанії і проконсула в Африці. На підставі факту, що в той час настільки високі посади були доступні лише християнам, можна зробити висновки про релігію Макробія, хоча в його творах немає специфічно християнських рис.

Значення Макробія в історії літератури грунтується на двох творах: « Сатурналіях »(лат.Convivia Saturnalia) і« Сні Сципіона »(лат.Somnium Scipionis). У першому творі, зверненому до сина Макробія Євстахію, автор спочатку розмірковує про походження свята Сатурналій, потім переходить до оцінки переваг Вергілія та інших античних письменників, а також до міркувань на різні теми і забавним анекдотів з життя великих людей минулого. У цьому «Сатурналії» примикають до книг таких пізньоантичних авторів, як Авл Геллі або Афиней. Твір Макробія особливо цінне тим, що в ньому збережено величезна кількість цитат і фрагментів з втрачених творів античної словесності. Перший повний переклад "Сатурналій" на російську мову, здійснений проф. В. Т. Звіревічем (Уральський держ. Університет) і опублікований в 2009 р.

«Сон Сципіона» служить своєрідним коментарем до епізоду, викладеному в шостій книзі трактату Цицерона «Про державу» (лат.De re publica): римський полководець Сципіон Африканський уві сні подорожує по просторах космосу, відвідує інші світи і бачить майбутнє. Макробий інтерпретує сон Сципіона в дусі неоплатонічної філософії і в зв'язку з ним міркує про гармонію космосу, про Світову душі, магічному значенні чисел, пророцтвах, тлумачення сновидінь і т. п. Теорія музики Макробія (Кн. II, гл.1-2) компілятивно ; мета її - адаптація грецької науки на латинській грунті. Макробий розповідає історію набуття числових законів музики Піфагором, викладає Пифагорейское вчення про 5 консонансу (кварта, квінта, октава, октава з квінтою, подвійна октава), про неподільність цілого тону на 2 рівні частини (малий півтон він називає ліму, приписуючи її відкриття Платоном) , зіставляє будова Світовий душі з музичними інтервалами, асимілює інші тривіальні для античної науки відомості.

«Сон Сципіона» користувався величезною популярністю в середні століття і досі становить інтерес як виклад поглядів неоплатонізму на предмети, що знаходилися поза розглядом інших філософів цього напрямку.

Трактат Макробія з граматики під назвою «Про схожості та відмінності грецьких та латинських дієслів »(лат.De differentiis et societatibus graeci latinique verbi) зберігся лише в скороченому переказі, який традиційно, але не цілком достовірно приписується Іоанну Худобі Еріугеной.

Видання і перекази

 • Латинські тексти з видання Яна: Vol. 1 (1848); Vol. 2 (1852).
 • Латинський текст і французький переклад у виданні: Macrobe (oeuvres compl?tes), Varron (De la langue latine), Pomponius M?la (oeuvres compl?tes); avec la traduction en fran?ais et publi?es sous la direction de M. Nisard (1863). P. 1-471.

«Сатурналії»

 • Макробий. Сатурналії. / Пер. з лат. і грец., прим. і словник В. Т. Звіревіча / Под ред. С. П. Пургіна. Рецензенти: А. В. Зайков, І. А. Лєтова. Єкатеринбург: Изд-во Уральського державного університету, 2009. - 372 с. ISBN 978-5-7996-0491-2.
 • Macrobius Ambrosius Theodosius. Saturnalia, ed. J. Willis. Leipzig: Teubner Verlag, 1970.
 • У серії «Loeb Classical Library» розпочато видання (№ 510):Macrobius. Saturnalia, Volume I. Books 1-2. Edited and translated by Robert A. Kaster. 2011.
 • Macrobius. The Saturnalia. Tr. by P. V. Davies. N. Y.-L., 1969.

«Коментар на" Сон Сципіона

 • У серії «Collection Bud? »твір видано в 2 книгах:Macrobe. Commentaire au songe de Scipion. N
  • T. I: Livre I. Texte ?tabli, traduit et comment? par M. Armisen-Marchetti. CV, 214 p. ISBN 978-2-251-01420-3
  • T. II: Livre II. Texte ?tabli, traduit et comment? par M. Armisen-Marchetti. 2003. XXIV, 320 p. ISBN 978-2-251-01432-6
  n
 • Macrobius. Commentary on the «Dream of Scipio». Tr. by W. H. Stahl. N.-Y., 1952. (Перевидання 1990 року)
 • Уривок (I 18-19) в пер. А. Г. Алексаняна
 • Уривки (I 8-14, 17; II 12-13, 17). / Пер. М. С. Петрової. / / Філософія природи в античності і в середні століття. М., 2000. С. 371-416.
 • Петрова М. С.Макробий Феодосій і уявлення про душу і про світобудову в пізньої античності. М.: Круг', 2007. 464 стор ISBN 978-5-7396-0117-9 (містить на с. 176-277 латинський текст і російський переклад уривків I 1-4, 8-14, 17, II 12-13, 17)
 • Уривки. / Пер. Т. Уманської. / / Знання за межами науки. М., 1996. С. 276-289.
 • Macrobius Ambrosius Theodosius. Commentarii in Somnium Scipionis, ed. J. Willis. Leipzig: Teubner Verlag, 1970, p. 1-154.
 • Коментар на «Сон Сципіона» (I, 3) / Пер. з латинської та примітки М. С. Петрової. / / Інтелектуальні традиції античності і середніх століть (Дослідження та переклади). М.: Круг', 2010. С. 229-237.

Комментарии

Сайт: Википедия