Наши проекты:

Про знаменитості

Юрій Вікторович Синягин: біографія


Юрій Вікторович Синягин біографія, фото, розповіді - російський психолог, професор, доктор психологічних наук, лауреат премії Президента Російської Федерації в галузі освіти
-

російський психолог, професор, доктор психологічних наук, лауреат премії Президента Російської Федерації в галузі освіти

Етапи життєвого шляху

З 1976 року після закінчення ВУЗу працював в Ульяновському державному педагогічному інституті імені І. М. Ульянова спочатку на посаді асистента, а після закінчення аспірантури в НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР і захисту дисертації в МДУ імені М. В. Ломоносова на тему: "Композиція групи і успішність її діяльності" у 1981 році, доцента та завідувача кафедри.

З 1989 року перейшов на роботу в філію МДУ імені М. В. Ломоносова у м. Ульяновську, де працював завідувачем кафедрою психології, проректором з навчальної роботи.

З 1994 по 1995 рік проводив дослідницьку роботу в Сіракьюзском університеті США в рамках наукового гранту Фулбрайт фонду з проблем психології управління та ділового адміністрування.

З 1996 р. науково-педагогічна діяльність Сипягіна Ю.В. пов'язана з Російською академією державної служби при Президентові Російської Федерації, де в 1997 році їм була захищена докторська дисертація на тему: "Психологічні основи формування керівником управлінської команди".

З 1996 по 1998 роки він працював завідувачем лабораторією діагностики та психологічної підготовки кадрів держслужби, з 1998 по 2008 роки заступником завідувача кафедрою акмеології і психології професійної діяльності, директором Експертно-консультаційного центру оцінки та атестації державних службовців, а з 2008 року очолив новий Центр планування і прогнозування кар'єри.

Наукові інтереси та наукова школа

Засновник концепції психологічного аналізу організаційно-управлінських структур, що грунтується на мотиваційно-ціннісному підході до аналізу організаційного функціонування, оцінці особистості й діяльності керівника, що дозволяє проводити оперативний прогноз стратегій управлінського поведінки керівників, специфіки формування ними свого найближчого оточення в організації. У рамках розробки цього нового наукового напрямку під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 15 кандидатських і докторських дисертаційних досліджень.

Автор і розробник оригінального методичного інструментарію для проведення комп'ютерної психологічної діагностики. За його участю і під його керівництвом розроблено комп'ютерний діагностичний комплекс для оцінки та атестації керівників державних і комерційних структур. Є автором та співавтором низки винаходів у галузі апаратурної психологічної діагностики.

Веде практичну роботу в якості психолога консультанта з проблем організаційно-управлінського консультування, організації діяльності служб по роботі з персоналом державних і комерційних структур, індивідуального психологічного консультування керівників.

Основні публікації

Видано більше 170 наукових робіт у Росії, США, Канаді, Польщі, Шотландії і Німеччини. Автор 20 монографій та навчальних посібників. Серед них:

 • Синягин Ю.В. Методики оцінки рівня домагань особистості / Ю. В. Синягин. - М.: Изд-во РАГС, 2010. - 48с.
 • Синягин Ю.В. Комплексна діагностика і оцінка управлінського персоналу: Монографія. - М.: Изд-во РАГС, 2009.
 • Синягин Ю.В. Особистісно-професійний опитувальник РАЦС і його модифікації. М.: «Еслан», 2004.
 • Акмеологічна діагностика / За заг. Ред. А. А. Деркача, Ю. В. Сипягіна. - М.: Изд-во РАГС, 2007.
 • Синягин Ю.В. Психологічні механізми формування керівником управлінської команди: Монографія. - М.: Изд-во Радіо і зв'язок, 2001. - 250 с.
 • Юридична психологія: психологічні особливості особистості працівників правоохоронних органів: Навчально-практичний посібник / За заг. ред. Ю. В. Сипягіна. М.: Изд-во РАГС, 2006.
 • Методики діагностики управлінського персоналу та латентної структури організації: Методичний посібник; під загальною ред. Ю. В. Сипягіна. - М.: Изд-во РАГС, 2009. - 142 с.

Професійне членство

 • член Російського товариства психологів,
 • дійсний член Міжнародної академії акмеологічних наук,
 • іноземний член Американської психологічної асоціації.

Звання, нагороди, досягнення

 • 2008 рік - нагороджений пам'ятною медаллю до 100 річчя з дня народження Б. Г. Ананьєва
 • 2008-2011 рік - включений до довідника Who is Who in the World
 • 2008 рік - включений до довідника "Інтелектуали 21 століття" і нагороджений пам'ятною медаллю міжнародного біографічного центру Кембриджського університету
 • 2000 рік - удостоєний Премії Президента Російської Федерації в області освіти

Сім

Одружений, має двох дітей і трьох онуків.

 • Дочка - Богачова (Сипягіна) Тетяна Юріївна - кандидат психологічних наук - науковий співробітник Центру дослідження проблем виховання, формування здорового способу життя, профілактики наркоманії, соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді, Москва.
 • Онуки: Антон (2004 року народження), Станіслав ( 2008 року народження) і Дмитро (2008 року народження).
 • Дружина - Сипягіна Наталія Юріївна - доктор психологічних наук, професор, директор Федерального державного наукової установи "Центр дослідження проблем виховання, формування здорового способу життя, профілактики наркоманії, соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді ".
 • Син - Синягин Олексій Юрійович - кандидат технічних наук - програміст - дослідник компанії Microsoft, Internet Services Research Center.

Комментарии

Сайт: Википедия